Tillbaka till listan

360-GRADERSKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”360° kamera”

presentation

Bilen är utrustad med fyra kameror, fram, i sidospeglarna och bak på bilen för att hjälpa dig vid svåra manövrar.

För ytterligare information, se kapitlet ”360-graderskamera” i bilens instruktionsbok.

Obs! Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).

Åtgärd

Du kan aktivera systemet genom att trycka på aktiveringsknappen i bilen eller genom att koppla in backväxeln (upp till cirka fem sekunder efter att ha växlat till en annan växel).

En vy över området bakom bilen visas i zon A på skärmen för multimediesystemet 1, tillsammans med en silhuett av bilen och ljudsignaler.

Bilens ultraljudsdetektorer mäter avståndet mellan bilen och ett föremål.

När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

En fågelperspektiv över bilen och dess omgivningar visas i zon B på skärmen för multimediasystemet.

För ytterligare information, se kapitlet ”360-graderskamera” i bilens instruktionsbok.

Skärmen visar en omvänd bild.

Mallarna är en återgivning som visas på ett plant underlag. Informationen ska inte tas med i beräkningen när den läggs över ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken osv.) kan kamerabilden försämras.

Inställningar

Öppna huvudmenyn, välj ”Inställningar”, sedan fliken ”Fordon”, ”Parkeringsassistent” och ”Kamera”. Använd den här menyn för att konfigurera 360-graderskameran:

- Tryck på ”ONˮ eller ˮOFFˮ för att aktivera eller inaktivera vägledningslinjer;

- Tryck på ”+ˮ eller ˮ-ˮ för att ställa in bildens kontrast, ljusstyrka och färger.

Val av kamera

Du kan också välja vilken vy av området B som ska visas på multimediaskärmen genom att välja en visningstyp:

- 360° visning av omgivningen 2

- passagerarsidan 3

- avkänning av hinder 4.

Från snabbmenyn 5 kan du gå tillbaka till standardinställningarna.

Denna funktion är en extrahjälp som registrerar om ett fordon befinner sig i döda vinkelns registreringsområde. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret och skyldigheten att visa uppmärksamhet under körningen.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.