När kontrollampan tänds, tyder det på att fordonsbatteriets temperatur är för låg eller att motorns eller fordonsbatteriets temperatur är för hög. Kör mjukt och smidigt.

En tändning av kontrollampan kan medföra en minskad prestanda för bilen.

Om den tänds vid start tyder detta på ett fel på det sekundära 12 volts-batteriet.

Order: 
160
Image: 
Model: