Om den tänds under körning tyder det på ett elektrotekniskt fel som är kopplat till elsystemet ”400 volt”. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Order: 
180
Image: 
Model: