KAMERANS BAKÅTVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Beroende på utrustningsnivå kan vyn bakåt visas via kameran 1.

Direkt sikt bakåt är alltid tillgänglig med backspegeln.

Kameran 1 är monterad bakom bakrutan i torkarområdet.

Se till att 1-kameran inte har dålig sikt (på grund av smuts, lera, snö, kondens osv.).

När tändningen slås på visar backspegeln 2 som sitter på takets mittkonsol vyn bakom bilen som överförs från kameran 1.

Anm.:

- kameravisningen 1 överförs endast om backspegeln är i ”skärm”-läget. För mer information, se avsnittet ”Användning” på följande sidor;

- backspegeln 2 kan justeras vänster och höger samt uppåt och nedåt.

Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Funktion

Kamerans sikt täcker inte hela området bakom bilen, särskilt döda vinkeln A.

Avstängning av funktionen

Displayen stängs av omedelbart när tändningen är avstängd.

Obs: ”spegel”-läget kan upprätthållas genom att aktivera spaken 3.

Beroende på din syn kan det krävas en viss anpassningstid för att du ska kunna fokusera på kameradisplayen.

Föremål som visas vid backspegelns 2 kant kan verka förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken osv.) kan kamerabilden delvis störas ut.

Vid svaga ljusförhållanden eller dåligt väder, kan bilden på skärmen störas.

Åtgärd

Använd spaken 3 för att växla mellan spegel- och skärmläget.

Den gröna LED 4 och symbolen som visas uppe till höger på backspegeln indikerar att skärmläget fungerar som det ska.

Den försvinner om du växlar till spegelläget eller om det uppstår ett fel.

Justera skärmen och kameran

Tryck på knappen 5meny” en gång för att öppna inställningsmenyn.

Tryck upprepade gånger på knapparna 6 och 7 för att bläddra igenom inställningsalternativen. Tryck på 8OK”-knappen för att komma åt önskad inställning.

Använd knapparna 6 och 7 för att justera eller aktivera/inaktivera önskad inställning.

Välja inställningar:

a) Justera ljusstyrkan.

b) Justera den vertikala betraktningsvinkeln.

c) Justera den horisontella betraktningsvinkeln.

d) justera rotationsvinkeln;

e) aktivera/inaktivera visningen av inställningsmenyn på backspegeln;

f) val av språk;

g) aktivera/inaktivera knapparnas bakgrundsbelysning.

Om du inte trycker på någon knapp stängs inställningsmenyn automatiskt efter ungefär fem sekunder.

Varje gång bilen startas återgår funktionen till de inställningar som sparades när motorn stängdes av senaste gången.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

Justera synfältet för systemet och ytterbackspeglar före körning. Se till att justera den mittre backspegeln innan du växlar till skärmläget.

Särskilda funktioner relaterade till backväxeln

Använd bilderna från backkameran när du backar (multimedieskärmen 9) utöver backspegeln eftersom det fortfarande finns vinklar som kameran inte ser BACKKAMERA.

Driftstörning

När systemet upptäcker ett driftfel blir backspegeln 2 svart, bilden som visas uppe till höger på backspegeln försvinner och LED 4 skärmen stängs av.

Detta kan bero på ett fel på kameran eller skärmen (klarhet, frusen bild, fördröjda kommunikationer osv).

Om den svarta bakgrunden kvarstår växlar du till spegelläget och kontaktar en märkesrepresentant.

bakre vy