Tillbaka till listan

FRÄMRE STRÅLKASTARE: byte av glödlampor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Halvljus/helljus med LED 1

Kontakta din märkesrepresentant.

LED-varselljus/parkeringsljus/färdriktningsvisare 2

Kontakta din märkesrepresentant.

Alla ingrepp (eller ändringar) på elsystemet ska utföras av en märkesrepresentant som har de nödvändiga delar som behövs för arbetet, eftersom felaktig anslutning kan vålla stora skador på bilens elsystem (i elanslutningar och -komponenter, bl.a. generatorn).