DISPLAYER OCH MÄTARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

Den tänds när förardörren öppnas. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

Urval av vyer

Beroende på fordon, bläddra med kontrollen 1 för att välja de olika vyerna på instrumentpanelen A.

Flera vyer föreslås:

- laddningsvy: visar räckvidden, batteriprocent och återstående laddningstid på instrumentpanelen endast när fordonet laddas;

- klassisk vy: visar hastighet, aktiva körhjälpmedel, informationsområde och, beroende på fordon, effektmätaren på instrumentpanelen;

- navigationsvy: visar hastigheten, aktiva körhjälpmedel och informationsområdet på instrumentpanelen. Den duplicerar även vägkartan från multimediasystemet på hela instrumentpanelen;

- realistisk scen: visar hastigheten, aktiva körhjälpmedel, informationsområde samt ditt fordon och dess omgivning (filer, fordon runt dig, etc.) på instrumentpanelen;

- minimumvy: visar endast viktig information, hastigheten, aktiva körhjälpmedel och informationsområdet på instrumentpanelen.

Hastighetsmätare 2.

Bilens hastighet är begränsad till cirka 150 km/h (eller 160 km/h beroende på bil).

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h.

Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Meddelande att bilen är körklar 3.

Meddelandet READY visas när motorn startar och försvinner när bilens hastighet överstiger 5 km/h.

Information om pågående navigering 4.

Effektmätare 5.

Varningslampa för nivå av regenerativ bromsning 7.

Information om körhjälpmedel 8.

Batteriinformation 9 (fordonsbatteriets laddningsnivå, beräknad räckvidd).

Informationsområde 6, beroende på fordon, bläddra med kontrollen 10 för att välja olika widgets på instrumentpanelen A:

- omborddator information (registrering av körsträcka, förbrukning, etc.);

- information om telefon, multimedia (vilken ljudkälla som spelas för närvarande osv.);

- fordonsinformation (varningsmeddelanden, osv.);

-...

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln 11

Den tänds så fort som laddningskabeln kopplas till bilen.

Laddningsnivå 12

Mätaren anger mängden energi som återstår.

Återstående laddningstid 13

Drivbatteriets laddningsnivå 14

Reservgräns

När drivbatteriets laddning når cirka 7% eller, beroende på bil, ungefär 12%, börjar mätaren 15 lysa gult och en ljudsignal hörs.

Optimera räckvidden BILENS RÄCKVIDD: råd.

Gräns för omedelbart stopp

När laddningsnivån är 4,5 % eller, beroende på bil, cirka 6 %, hörs en ljudsignal samtidigt som mätaren lyser rött.

När laddningsnivån är 3,5 % eller, beroende på bil, cirka 5 % visas räckvidden inte längre. Motorns prestanda minskar gradvis och bilen stannar till slut helt BOGSERING: starthjälp.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

När bilen står stilla och motorn är igång: på multimediaskärmen 16 väljer du världen ”Fordon” och trycker sedan på ”Inställningar”-menyn följt av ”Enheter” och sedan ”Hastighet”.

Välj mellan kilometer och miles.

Obs! I båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

För att använda vissa körhjälpsfunktioner är det nödvändigt att ändra måttenheten på instrumentpanelen så att du får rätt information när du kör i ett land där hastighetsenheterna skiljer sig från de som är angivna standard för din bil.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.