Tillbaka till listan

FARTBEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren styr motorn och bromsarna för att hjälpa dig att inte överstiga den körhastighet som du har valt, kallad hastighetsgränsen.

Reglage

1 Av/på-reglage för fartbegränsare.

2 Av/på-reglage för farthållare.

3 Reglage för att aktivera och sänka hastighetsgränsen (SET/-).

4 Reglage för att aktivera och öka hastighetsgränsen eller för att ställa i hastighetsgräns (RES/+).

5 Pausning av funktionen (med minnesinställning av hastighetsgränsen) (0).

Du kan koppla hastighetsbegränsaren till funktionen ”Trafikskyltsavkänning”. TRAFIKSKYLTSAVKÄNNING.

Körning

Om en hastighetsgräns har ställts in men inte uppnåtts ännu är körningen densamma som körning utan farthållare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte överskridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1. Varningslampan 6 visas i grått. Meddelandet ”Fartbegränsare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som indikerar att fartbegränsningsfunktionen är aktiverad och väntar på att spara en hastighetsgräns.

Om du vill spara den aktuella hastigheten, tryck på reglaget 4 (RES/+) eller reglaget 3 (SET/-): hastighetsgränsen ersätter strecken och, beroende på utrustningsnivå, visas kontrollampan 6 i vitt.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Ändring av den inställda fartgränsen

Du kan ändra den inställda fartgränsen (genom flera korta tryckningar eller en lång tryckning) på:

- kontakten 4 (RES/+) för att öka hastigheten;

- strömställaren 3 (SET/-) för att sänka hastigheten.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda fartgränsen på följande sätt: tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

När hastigheten överskrids blinkar den inställda fartgränsen rött på instrumentpanelen. Släpp sedan upp gaspedalen: fartbegränsningsfunktionen återupptas så snart bilen uppnår en hastighet som är lägre än den sparade hastigheten.

Omöjligt för funktionen att hålla fartgränsen

Vid kraftig nedåtlutning kan systemet inte bibehålla fartgränsen: den sparade hastigheten blinkar rött på instrumentpanelen och regelbundna ljudsignaler hörs för att underrätta dig om detta.

Om fartbegränsaren inte är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta din märkesrepresentant.

Tillfälligt inte tillgängligt

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssystemet. Systemet aktiverar bromsarna för att bibehålla den inställda hastigheten, systemet använder begränsad bromsning. Vid en brant nedförsbacke, i exempelvis ett bergigt område, måste du välja en lägre växel för att använda motorbromsningen.

För att minska belastningen på bromssystemet och för att förhindra att bromsarna överhettas kan fartbegränsarfunktionen avbrytas tillfälligt och meddelandet ”Kontrollera Fartbegränsare” kan visas. Meddelandet försvinner när funktionen blir tillgänglig igen.

Om meddelandet blir kvar, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på strömställaren 5(0). Hastighetsgränsen sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är sparad i minnet kan du aktivera den igen genom att trycka på reglaget 4.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsningsfunktionen inaktiveras när du:

- trycker på reglaget 1. Hastigheten är då inte längre sparad i minnet;

- trycker på reglaget 2. I detta fall väljs farthållaren och det finns ingen sparad hastighet.

Varningslampan 6 slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

När fartbegränsaren befinner sig i vänteläge återaktiveras funktionen när du trycker på reglaget 3, utan att hänsyn tas till den sparade hastigheten. I detta fall är det bilens aktuella hastighet som registreras.

FARTBEGRÄNSAREN