Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar. Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och körsättet. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- varvräknare;

- indikator för växelbyte;

- indikator för körstil,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen,

- accelerationsindikator Eco

- läge ECO;

- Stop and Start -funktionenFUNKTION STOP AND START.

Om bilen har ett navigeringssystem kompletterar det den här informationen.

På instrumentpanel AB eller C

Beroende på bil, organiseras och anpassas informationsdisplayen baserat på instrumentpanelens anpassade stil som du har valt på multifunktionsskärmen.

Indikatorn för växelbyte 1

Beroende på bilen, anger en kontrollampa på instrumentpanelen det bästa ögonblicket för att lägga i en högre eller lägre växel:

lägg i en högre växel,

lägg i en lägre växel.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

Indikator för körstil 2

(kan variera från bil till bil)

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 2.

Ju fler blad som visas på 2, desto mer flexibel och ekonomisk är din körning.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

Accelerationsindikator Eco 3

(kan variera från bil till bil)

Visar (i realtid) om du har en jämn eller kraftig acceleration.

Detta visas via indikeringen 3:

- grön: accelerationen är jämn och korrekt,

- vit: accelerationen är för hög,

- grå: accelerationen är hög.

OBS! Det går inte att visa både indikatorn för körstil 2 och Eco indikatorn för acceleration 3 samtidigt.

På multimediaskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av visas ”Körjournal”, som ger information om din senaste resa, på multimediaskärmen 4.

Den anger:

- allmänt resultat,

- resultatutveckling,

- avstånd utan bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

En övergripande betygssiffra från 0 till 100 visas så att du kan kontrollera din ekokörningsprestanda. Ju högre siffra som visas desto lägre bränsleförbrukning.

Eko-råd visas för att förbättra din prestanda.

Minneslagring av dina favoritkörsträckor gör det möjligt att jämföra din prestanda från gång till gång men också att jämföra med resultaten från andra som kör bilen.

Frihjul

På vissa bilar utrustade med automatväxellåda kan du växla till frihjul (automatiskt neutralläge) under retardationsfaserna (foten helt borta från gaspedalen) för att minska motorbromsningen och köra längre utan att gasa, vilket sparar bränsle.

Det går inte att växla till frihjulsläget om laddningsläget är aktiverat. AUTOMATVÄXELLÅDA.

För att aktivera/avaktivera frihjulsläget, MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE eller se multimediainstruktionerna.

Läget ECO

ECO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Funktionen påverkar vissa strömförbrukande system i bilen (uppvärmning, luftkonditionering, servostyrning osv.) och vissa åtgärder vid körning (acceleration, växling, farthållning, fartminskning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle. Funktionen minskar luftkonditioneringens prestanda, vilket minskar bränsleförbrukningen utan att påverka värmekomforten.

Aktivering av funktionen

Beroende på utrustningsnivå kan funktionen aktiveras antingen genom att:

- genom en tryckning på kontakten 5;

- genom en tryckning på kontakten 6;

Kontrollampan visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Beroende på utrustningsnivå kan funktionen inaktiveras antingen:

- genom en tryckning på kontakten 5;

- genom en tryckning på kontakten 6;

Kontrollampan på instrumentpanelen slocknar för att bekräfta avaktiveringen.

Råd vid körning och ECO-körning

Köregenskaper

- För att motorn snarast ska uppnå normal arbetstemperatur ska du i stället för att låta den gå på tomgång genast köra bilen med lätt belastning.

- Höga hastigheter påverkar bilens bränsleförbrukning avsevärt.

Exempel (i jämn hastighet):

- att minska hastigheten från 130 km/h till 110 km/h sparar ungefär upp till 20 % bränsle,

- att minska hastigheten från 90 km/h till 80 km/h sparar ungefär upp till 10 % bränsle.

- Dynamisk körning med omfattande och frekventa accelerationer och fartminskningar kostar mycket bränsle i förhållande till vad du sparar i tid.

- Belasta inte motorn på mellanväxlarna. Kör alltid på högsta möjliga växel.

- Undvik häftiga accelerationer.

- Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behöver du bara lyfta foten.

- Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten. Behåll gaspedalen i samma läge.

- Att ge gas innan motorn stängs av är helt förkastligt, särskilt på dagens avgasrenade motorer.

- Dåligt väder, vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Värmekomforten

Det är normalt att märka en ökad bränsleförbrukning vid användning av uppvärmningen (särskilt när utomhustemperaturen sjunker under noll) eller luftkonditioneringen.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att endast använda skyddsmattor som är anpassade till bilen och som sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna

Däckutrustning

- Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning.

- För att optimera bränsleförbrukningen kan du ställa in det högsta däcktrycket eller det tryck som anges på förardörrens insida DÄCKTRYCK.

- Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

- Privilegiera ECO-läget.

- Elektricitet förbrukar drivmedel. Koppla därför ifrån alla elförbrukare när de inte behövs längre. Men sätt säkerheten i första rummet och anpassa belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsläget. Att köra med öppna rutor drar 4 % mer bränsle vid 100 km/h.

- När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

- För bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i full sol, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den varma luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den.

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstemperatur.