Tillbaka till listan

LJUD- OCH LJUSSIGNALERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Signalhorn

Tryck på rattkudden A.

Helljussignal (ljustuta)

För en helljussignal, dra reglaget 1 mot dig.

Färdriktningsvisare

För reglaget 1 i rattplanet och i den riktning som ratten kommer att vridas åt vid svängen.

Impulsläge

Vid körning kan rattutslagen vara otillräckliga för att automatiskt föra tillbaka färdriktningsvisarens reglage till utgångsläget.

Flytta i detta fall spaken 1 till mellanläget och släpp den sedan: reglaget går tillbaka till utgångspunkten och färdriktningsvisarna blinkar tre gånger.

é Varningsblinkrar

Tryck på strömställaren 2.

När du sätter igång varningssignalen blinkar de fyra färdriktningsvisarna och sidoblinkljusen. Varningsblinkrarna används vid fara för att varna andra bilister om du har tvingats stanna på en ovanlig eller otillåten plats eller vid särskilda körförhållanden.

Varningsblinkrarna kan tändas automatiskt vid kraftig inbromsning. Du kan släcka dem om du trycker en gång på strömställaren 2.