Tillbaka till listan

FRÄMRE STRÅLKASTARNA: byte av lampor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dimstrålkastare med halogenlampa 1

(kan variera från bil till bil)

Om du måste ta bort den främre stötfångaren, kontakta en märkesrepresentant.

Glödlampstyp: H11L eller H11L+ eller H16.

Varselljus och parkeringsljus 2

(kan variera från bil till bil)

Kontakta din märkesrepresentant.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Färdriktningsvisare

Vrid lamphållaren 3 ett kvarts varv och ta bort lampan.

Lamptyp: PY24W.

När du har satt dit lampan, kontrollera att den sitter ordentligt fast.

Halvljus med halogenlampa

(Kan variera från bil till bil)

Ta bort kåpan A så att du kan se lamphållaren.

För att byta lampan:

- Ta bort kåpan B.

- koppla ifrån kablaget 4,

- lossa klämfjädern 5 och ta bort lampan.

Lamptyp: H7

Helljus med halogenlampa

(Kan variera från bil till bil)

För att byta lampan:

- Ta bort kåpan C.

- koppla ifrån kablaget 6,

- lossa klämfjädern 7 och ta bort lampan.

Lamptyp: H1

Använd ovillkorligen 55W-lampor med U.V.-skydd för att inte skada strålkastarnas lampglas av kompositmaterial.

Rör inte glaset på lampan. Håll den i sockeln.

När lampan har bytts, sätt tillbaka kåpan igen.

Följ nationella lagar och säkerhetsföreskrifter och skaffa en sats godkända reservlampor och säkringar hos din märkesrepresentant.

Alla ingrepp (eller ändringar) på elsystemet ska utföras av en märkesrepresentant som har de nödvändiga delar som behövs för arbetet, eftersom felaktig anslutning kan vålla stora skador på bilens elsystem (i elanslutningar och -komponenter, bl.a. generatorn).

Varselljus/parkeringsljus/halvljus/helljus med LED 8

(kan variera från bil till bil)

Kontakta din märkesrepresentant.

Främre dimljus/kurvljus med LED 9

(kan variera från bil till bil)

Kontakta din märkesrepresentant.

Extraljus

Om du önskar utrusta din bil med dimstrålkastare, vänd dig till en märkesrepresentant.

Alla ingrepp (eller ändringar) på elsystemet ska utföras av en märkesrepresentant som har de nödvändiga delar som behövs för arbetet, eftersom felaktig anslutning kan vålla stora skador på bilens elsystem (i elanslutningar och -komponenter, bl.a. generatorn).