Tillbaka till listan

BAKLJUS OCH SIDOLJUS: byte av lampor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Femdörrarsversion

Parkeringsljus/bromsljus och färdriktningsvisare

Öppna bakluckan och skruva loss skruvarna 1.

För att ta loss lamphuset, börja med att ta bort den yttre delen (rörelse A) för ta loss clip 3 och dra sedan lamphuset bakåt (rörelse B).

Montera ner lamphållaren genom att försiktigt frigöra clip 4, lyft lätt på lamphållaren och frigör sedan clip 2.

Byt lampan.

Montera lamphållaren och tryck enheten i botten tills den spärras fast.

Kontrollera att strålkastaren är ordentligt spärrad.

Skruva åt skruvarna 1.

5 Parkeringsoch bromsljus

Lamptyp: P21/5W.

6 Kontrollampa för färdriktningsvisare

Lamptyp: PY21W.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Beroende på gällande lagar och säkerhetsföreskrifter, skaffa en sats godkända reservlampor och säkringar hos din märkesrepresentant.

Femdörrarsversion

(Kan variera från bil till bil)

Parkeringsljus/bromsljus 8

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för färdriktningsvisare

Öppna bakluckan och skruva loss skruvarna 7.

Lossa lamphuset genom att börja med att flytta det mot utsidan (rörelse A) tillräckligt långt för att frigöra clipsen 9. Dra sedan lamphuset bakåt (rörelse B).

Byt lampan.

Kontrollera att strålkastaren är ordentligt spärrad.

Skruva åt skruvarna 1.

10 Kontrollampa för färdriktningsvisare

Lamptyp: PY21W.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Beroende på gällande lagar och säkerhetsföreskrifter, skaffa en sats godkända reservlampor och säkringar hos din märkesrepresentant.

Kombiversion

Parkeringsljus/bromsljus och färdriktningsvisare

Lossa kåpan för att komma åt muttern 11.

Lossa muttern 5.

Lossa skruvarna 12.

Dra lamphuset bakåt (rörelse C).

Montera ner lamphållaren genom att försiktigt frigöra clip 13, dra försiktigt i lamphållaren.

Byt lampan.

Montera lamphållaren och tryck enheten i botten tills den spärras fast.

Kontrollera att strålkastaren är ordentligt spärrad.

Skruva fast skruvarna 12 och muttern 11.

Sätt fast kåpan.

14 Parkeringsoch bromsljus

Lamptyp: P21/5W.

15 Kontrollampa för färdriktningsvisare

Lamptyp: PY21W.

Version med fem dörrar och kombi

Dimljus och backljus 16

Öppna bakluckan.

Lossa kåpan 17 och ta bort den.

Vrid lamphållaren 18 moturs och byt ut lampan.

Sätt dit i omvänd ordningsföljd mot borttagningen.

När lampan har bytts, sätt tillbaka kåpan 17.

Backljus

Lamptyp: H21W.

Dimbakljus

Lamptyp: H21W.

Dimljus 19 och backljus 20

(Kan variera från bil till bil)

Öppna bakluckan.

OBS! Beroende på bil kan backljuset och dimljuset sitta omvänt.

Lossa kåpan 21 och ta bort den.

Vrid lamphållaren 22 moturs och byt ut lampan.

Sätt dit i omvänd ordningsföljd mot borttagningen.

När lampan har bytts, sätt tillbaka kåpan 21.

Backljus

Lamptyp: H21W.

Dimbakljus

Lamptyp: H21W.

Tredje bromsljuset 23

Kontakta din märkesrepresentant.

Nummerskyltsbelysning 24

- Lossa belysningen genom att trycka på fliken 25

- Ta bort lampans lock så kommer du åt lampan.

Lamptyp: W5W.

Sidoblinkljus med lampor 26

- Lossa blinkljuset 26 (med hjälp av en spårskruvmejsel vid D för att luta blinkljuset mot bilens framsida).

- vrid lamphållaren ett kvarts varv och ta bort lampan.

Lamptyp: WY5W.

LED-sidoblinkljus

(Kan variera från bil till bil)

Kontakta din märkesrepresentant.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador