Tillbaka till listan

OLJEBYTE MOTORN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oljebyte motor

Serviceintervall: se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Oljevolym

Se serviceprogrammet i underhållshäftet eller kontakta en märkesrepresentant.

Kontrollera alltid oljenivån i motorn med hjälp av mätstickan, såsom det har förklarats tidigare (den får aldrig vara under min eller över max på mätstickan).

Oljekvalitet motor

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Oljebyte motor: Var försiktig om du utför oljebyte vid varm motor. Stor risk för brännskador föreligger vid oljestänk.