Tillbaka till listan

MOTORHUV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dra i spaken 1 för att öppna motorhuven.

Upplåsning av motorhuven

Lyft upp huven några centimeter för att dra spärren 2 åt vänster.

Beroende på bil kan spärren 2 vara delvis dold bakom en mjuk tätning.

Öppning av motorhuv

Lyft upp huven och håll i den hela vägen upp. Den stöds av hydraulcylindrarna.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Undvik att trycka på motorhuven, det finns risk för att den stängs ofrivilligt.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador.

Stängning av motorhuven

Kontrollera att ingenting har blivit kvarglömt i motorrummet.

Du stänger motorhuven genom att ta tag i mitten av framkanten och dra ner den till cirka 30 centimeter från stängt läge, och sedan släppa den. Den spärrar då låsmekanismen med sin egen tyngd.

Efter åtgärder i motorrummet, se till att du inte glömmer något (trasa, verktyg, etc.)

Eftersom det kan skada motorn och orsaka en olycka.

Se till att motorhuven är ordentligt låst.

Se till att ingenting hindrar låsningen (grus, tyg etc.).

Om kylargrillen eller motorhuven har utsatts för stötar, låt snarast möjligt kontrollera motorhuvens låssystem hos en märkesrepresentant.