FÄRDDATOR: allmän information

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Färddator AB eller C

Beroende på bil kan följande funktioner finnas här:

- körd sträcka

- körparametrar

- informationsmeddelanden

- meddelanden om funktionsfel (tillsammans med varningslampan ©);

- varningsmeddelanden (tillsammans med varningslampan ®);

- meny för personliga funktionsinställningar MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Alla dessa funktioner beskrivs på följande sidor.

Bil med A-instrumentpanel

Funktionerna fördelas i områdena 567 och  8. Placeringen av områdena varierar beroende på vald stil.

Tryck på knappen 1 för att bläddra mellan zoner och välj funktioner genom att flera gånger trycka på knappen 2 eller 3.

Bil med B-instrumentpanel

Funktionerna fördelas i områdena 567 och  8.

Tryck på knappen 1 för att bläddra mellan zoner och välj funktioner genom att flera gånger trycka på knappen 2 eller 3.

Bil med C-instrumentpanel

Tryck på reglaget 1tills du kan öppna fliken ”Fordon”.

Tryck flera gånger på reglaget 2 eller 3 och bekräfta vid behov med knappen 4.

Val

(visningen beror på bilens utrustning och land)

a) Färdlogg, informationsmeddelanden och meddelanden om driftstörningar;

b) aktuell bränsleförbrukning och genomsnittlig bränsleförbrukning;

c) trippmätare och medelhastighet;

d) Återställning av däcktrycket;

e) inställning av tiden;

f) räckvidd till service:

- Körsträcka till service;

- Körsträcka till oljebyte;

g) Beräknad räckvidd med återstående reagens.

Återställning av trippmätaren och reseparametrar (återställningsknapp)

Med en körparameter vald, tryck länge på reglaget 4 ”OK” tills displayen nollställs.

Automatisk nollställning av körparametrarna

Nollställning sker automatiskt när någon av parametrarnas kapacitet överskrids.

Tolkning av visade värden sedan senaste nollställning

Värdena för medelbränsleförbrukning, räckvidd och medelhastighet stabiliseras allteftersom körsträckan ökar sedan senaste nollställning.

Under de första kilometerna efter en nollställning kan du märka att räckvidden till tom tank ökar. Detta beror på att den tar med den genomsnittliga förbrukningen sedan den senaste nollställningen i beräkningen. Den genomsnittliga förbrukningen kan sjunka när:

- bilen kommer ur en accelerationsfas

- motorn uppnår normal arbetstemperatur (nollställning vid kall motor);

- bilen övergår från stadskörning till landsvägskörning.