Tillbaka till listan

INSTÄLLNING AV STRÅLKASTARNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglaget A används för inställning av strålkastarna i höjdled beroende på lastfördelningen.

Tänd halvljusen och tryck eller lyft på strömställaren A så många gånger som det krävs för att välja önskat läge på instrumentpanelen.

Anm.: Beroende på bil visas valt läge på instrumentpanelen vid motorstart i cirka 30 sekunder och i 5 sekunder efter varje tryck på omkopplaren A.

Exempel på inställningslägen för reglage A beroende på lastförhållandena

Endast föraren eller föraren och en passagerare fram

0

Föraren och passagerare på alla säten

1

Förare med passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

3

Förare utan passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

4

* kan variera från bil till bil

Några exempel finns i tabellen nedan. I samtliga fall ska du justera reglaget A i enlighet med fordonets last så att vägen syns och andra bilister inte bländas.