Tillbaka till listan

BAKLJUS OCH SIDOLJUS: byte av lampor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sidoljus/bromsljus 1

Kontakta din märkesrepresentant.

Färdriktningsvisare 2

- Öppna bakluckan;

- ta bort klädseln 3;

- lossa muttern 4;

- lossa armaturen utifrån genom att dra den bakåt;

- ta bort 5 lamphuset genom att lossa det ett fjärdedels varv och byt sedan ut lampan.

Lamptyp: WY16W.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Beroende på gällande lagar och säkerhetsföreskrifter, skaffa en sats godkända reservlampor och säkringar hos din märkesrepresentant.

Ditsättning

Vid ditsättningen utför du arbetet i omvänd ordning, se till att inte skada kablaget.

Dimljus och LED-backljus 6

Kontakta din märkesrepresentant.

Tredje LED-bromsljus 7

Kontakta din märkesrepresentant.

LED-nummerskyltsbelysning 8

(kan variera från bil till bil)

Kontakta en märkesrepresentant.

Nummerskyltsbelysning 9

- Lossa belysningen genom att trycka på fliken 10

- ta bort lampans kåpa så att du kommer du åt lampan.

Lamptyp: W5W.

LED-sidoblinkljus11

Kontakta din märkesrepresentant.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador