Tillbaka till listan

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SMS”-meny

Öppna startsidan, tryck på ”Telefon” eller tryck på A-genvägen via valfri meny. Välj sedan ”SMS” för att komma åt din telefon SMS via multimediasystemet.

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni. Du måste även godkänna överföring av meddelanden (med hjälp av dina telefoninställningar, beroende på modell) för att kunna använda telefonens alla funktioner.

Obs! Endast SMS kan läsas via multimediasystemet. Andra typer av meddelanden kan inte läsas.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.

SMS”-skärmen

1 Meddelandestatus. Läs/oläst.

2 Namn/nummer till den som skickar meddelandet.

3 Start på meddelandet.

4 Datum mottaget.

5 Snabbmeny.

6 Tillbaka till föregående sida.

Ta emot SMS

Multimediasystemet visar att ett nytt SMS har tagits emot via ett varningsmeddelande i B som visas i den meny som är öppen.

Efter ihopparning och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multimediasystemet.

Obs! Det går enbart att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parkopplades eller anslöts till multimediasystemet.

Uppläsning SMS

Under körning kan SMS läsas upp av den syntetiska rösten i multimediasystemet om du trycker på knappen ”Spela” 7 eller så kan du gå tillbaka till kontaktens samtal genom att trycka på knappen Ring 10.

Endast när bilen står stilla tillåter multimediasystemet att du öppnar SMS genom att trycka på knappen ”Meddelande” 8 eller besvarar SMS genom att trycka på knappen ”Svara” 9 och läser SMS:et.

SMS

Du kan ringa kontakten direkt genom att trycka på knappen Ring 11 om numret är sparat i minnet eller i telefonens kontaktlista.

SMS i området 14 kan läsas upp av den syntetiska rösten i multimediasystemet om du trycker på knappen ”Spela” 12 eller så kan du svara genom att trycka på knappen 13.

Obs! Under körning föreslår multimediasystemet att du skickar ett förprogrammerat meddelande 15.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.