Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Parkeringsassistent”

Från huvudmenyn, tryck på ”Inställningar” och sedan på ”Fordon”-fliken. Använd den här menyn för att komma åt inställningarna för parkeringsassistansen. För ytterligare information, se kapitlet ”Parkeringsassistans” i bilens instruktionsbok.

”Parkeringsassistent”-skärm.

1 ”Visningsläge”;

2 ”Ljud”;

3 "Kamera”;

4 ”Avkänning av hinder bakom bilen”;

5 ”Varning vid utkörning från parkering”;

6 ”Popup-meny”;

7 ”Tillbaka till föregående meny”;

8 ”Avkänning av hinder vid sidan av bilen”;

9 ”Avkänning av hinder framför bilen”;

10 ”Handsfree-parkering”.

Snabbmeny

Från popup-menyn 5 kan du återställa standardinställningarna för varje meny och komma åt multimediasystemets anvisningar.

När du väljer ett 1-visningsläge kan du välja ett interaktivt läge 11 eller listläge 12 för att visa tillgängliga parkeringshjälpmedel.

Välj knappen för det alternativ du vill aktivera eller inaktivera.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

”Avkänning av hinder”

Om du vill aktivera eller inaktivera den här funktionen trycker du på ”ON” eller ”OFF”.

- bak 4,

- sida 8,

- fram 9.

”Ljud”

Tryck på ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera ljudsignalerna för parkeringsassistenten.

Du kan ändra följande inställningar:

- ”Ljudtyp”: välj ett av alternativen för ljudvarning som föreslås

- ”Volym”: ställ in volymen för varningssignalen för avkänning av hinder genom att trycka på ”+” eller ”-”.

Varning vid utkörning från parkering 5.

Varningen vid utkörning från parkering 5 registrerar hinder som närmar sig bilens sidor bakifrån.

Den aktiveras när backväxeln är ilagd och bilen står stilla eller kör i låg hastighet.

En kontinuerlig ljudsignal, en indikering 13 på multimediaskärmen och en lampa på backspegeln varnar dig om föremål närmar sig.

Obs! Stillastående föremål registreras inte.

”Handsfree-parkering” 10

Välj ett av följande alternativ som standardmanöver:

- ”Fickparkering” 14

- ”Vinkelrät parkering” 15

- ”Vinkel” 16.

Mer information om funktionen ”Handsfree-parkering” finns i avsnittet om parkeringsassistenten i bilens instruktionsbok.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.