Tillbaka till listan

ANDROID AUTO™, CARPLAY™, YANDEX.AUTO™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

presentation Android Auto™, Yandex.Auto

”Android Auto™” och ”Yandex.Auto™” är appar som kan laddas ner från din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa av telefonens appar via multimediasystemets skärm.

Anm.: ”Android Auto™”- och ”Yandex.Auto™”-apparna fungerar endast om din smartphone är ansluten till bilens USB -port och röststyrningen har aktiverats.

Första användning

Hämta och installera någon av apparna ”Android Auto™” ”Yandex.Auto™” via butiken i din smartphone.

Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.

Anm.: För att appen ska fungera korrekt, måste USB-kabeln som används vara:

- Godkänd av telefontillverkaren.

- Ha en maximal längd på 1,5 m.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.

Multimediasystemet tillhandahåller antingen ”Android Auto™” eller ”Yandex.Auto™” beroende på land:

- anslutningen som en ljudkälla,

- en informationsfilm som visar hur funktionen fungerar.

Appen öppnas på multimediasystemet och ska visas i området 1.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Särskilda funktioner för ”Yandex.Auto™”

Appen ”Yandex.Auto™” fungerar endast om följande uppfylls:

- Din telefon är ansluten till bilens USB-port.

- Telefonen är ansluten till multimediasystemet via Bluetooth®.

- Telefonen är upplåst.

- Appen ”Yandex.Auto™” finns på skärmen på din telefon.

presentation CarPlay™

”CarPlay™” är en tjänst som finns inbyggd i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar i din telefon via multimediasystemets skärm.

Obs! ”CarPlay™”-tjänsten fungerar endast om din smartphone är ansluten till bilens USB -port och när SIRI-tjänsten har aktiverats.

Anm.: För att appen ska fungera korrekt, måste USB-kabeln som används vara:

- Godkänd av telefontillverkaren;

- Ha en maximal längd på 1,5 m.

Första användning

Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.

Multimediasystemet tillhandahåller antingen ”CarPlay™” eller ”Yandex.Auto™” beroende på land:

- anslutningen som en ljudkälla,

- en informationsfilm som visar hur tjänsten fungerar.

Tjänsten öppnas på multimediasystemet och ska visas i området 1.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

Röstigenkänning

När apparna ”Android Auto™” och ”Yandex.Auto™” eller ”CarPlay™”-tjänsten fungerar med ditt multimediasystem kan du använda röstigenkänningsknappen 2 i bilen för att styra vissa funktioner i din smartphone med din röst med:

- Kort tryck: Aktiverar/inaktiverar multimediasystemets röstigenkänning;

- Lång tryckning: Aktiverar/inaktiverar röstigenkänningen för din telefon om den är ansluten till multimediasystemet.

Anm.: När du använder ”Android Auto™”, ”Yandex.Auto™” eller ”CarPlay™” kan du komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone.

Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan körs.

Endast ett navigeringssystem, nämligen:

- ”Android Auto™”;

- ”Yandex.Auto™”;

- CarPlay™;

- eller det som finns i multimediasystemet kan användas.

Anm.: När du använder ”Android Auto™”, ”Yandex.Auto™” eller ”CarPlay™” fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att köras i bakgrunden. Om du till exempel startar ”Android Auto™”, ”Yandex.Auto™” eller ”CarPlay™” och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på fortsätter radion att sända.

Gå tillbaka till multimediagränssnittet

Gå tillbaka till multimediasystemets gränssnitt:

- tryck på ”Hemmeny”-knappen 4 på multimediasystemets frontpanel eller på mittreglaget;

eller

- tryck på knappen 3 på multimediasystemets skärm.

CarPlay™

Android Auto™

”Yandex.Auto™”

Funktionerna finns tillgängliga i ”Android Auto™”- och ”Yandex.Auto™”-apparna och i ”CarPlay™”-tjänsten beroende på märket och modellen på din telefon. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.

När du använder ”Android Auto™”- och ”Yandex.Auto™”-apparna eller ”CarPlay™”-tjänsten kan överföringen av mobildata som krävs för att apparna ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

ANVÄNDA EASY LINK MED ANDROID AUTO

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.

ANVÄNDA EASY LINK MED APPLE CARPLAY

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.