Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Specialfunktion:I branta backar tänds en varningslampa och en ljudsignal hörs om bilen körs i en för hög hastighet. Du måste sänka hastigheten. Det finns risk för att motorn skadas. Kontrollampan släcks när bilen går ner under den maximala hastigheten.

Order: 
90
Image: 
Model: