Om den tänds under körning tyder det på ett elektrotekniskt fel som är kopplat till elsystemet ”58 volt”. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

När bilen startas eller under körning, om den blinkar och®-varningslampan tänds och en ljudsignal hörs, tyder det på att laddningsluckan är öppen eller inte ordentligt stängd. Stanna och slå av tändningen, se till att laddningskabeln är urkopplad och att luckan är ordentligt stängd.

Order: 
150
Image: 
Model: