BILBÄLTEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För allas säkerhet vid all slags körning ska dina medåkande också använda säkerhetsbälten. Tänk på att i vissa länder kan olika lagkrav beträffande åksäkerheten gälla.

Före start ska du först ställa in körläget och sedan ställa in säkerhetsbältet för alla passagerare för att få bästa möjliga skydd.

Inställning av körläget

- Sätt dig ordentligt på stolen (när du har tagit av dig ytterkläderna). Det är viktigt för att ryggen ska hamna i rätt läge;

- ställ in stolens läge i längdled i förhållande till pedalstället. Stolen ska vara så långt bakåtskjuten det går när pedalerna är helt nedtryckta. Ryggstödet ska ställas in så att armarna är lätt böjda;

- justera nackskyddet. För maximal säkerhet bör avståndet mellan din nacke och nackskyddet vara minsta möjliga;

- justera sittdynans höjd. Med den här inställningen kan du optimera sikten vid körning;

- ställ in rattens läge.

För att bilbältena bak ska fungera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge BAKSÄTE: funktion.

Feljusterade eller vridna bilbälten kan förorsaka skador vid en eventuell olycka.

Ett bälte får endast användas för en person, barn eller vuxen.

Även gravida bör använda bilbälte. Se bara till att det inte blir ett onödigt tryck på bukens nedre del.

Inställning av bilbältet

För korrekt justering och placering av säkerhetsbältena vid alla säten:

- justera sätena (sätesposition och ryggstödsvinkel om tillgängligt);

- luta dig mot ryggstödet;

- flytta axelremmen 1 så nära halsen som möjligt utan att den verkligen vilar mot den (om möjligt, justera höjden på säkerhetsbältet) och se till att bröstremmen 1 är i kontakt med axeln;

- placera midjebältet 2 så att det ligger platt mot låren och mot bäckenet.

Bilbältet måste sitta så nära kroppen som möjligt. Undvik tjocka kläder och stora föremål under bilbältet osv.

Låsning

Rulla ut bandet långsamt och utan att rycka och se till att tungan 3 sitter i låset 5 (kontrollera låsningen genom att dra i tungan 3).

Om bältet blockeras, släpp tillbaka det helt och rulla ut det igen.

Om ditt bälte är helt blockerat, dra långsamt men bestämt ut bandet cirka 3 cm. Låt det rullas upp och rulla sedan ut det igen.

Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

ß Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarsidan och, beroende på bilmodell, passagerarsidan fram

Den visas på mittdisplayen 6 när tändningen slås på och om förarens och/eller framsätespassagerarens bilbälte inte är fastspänt (om någon sitter i passagerarsätet).

Beroende på bilmodell: om någon sitter på sätet och ett av dessa bilbälten inte är fastspänt eller lossas när bilen körs i en hastighet över cirka 20 km/h blinkar varningslampan ß och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder.

Obs! om ett föremål ligger på passagerarsätet kan varningslampan i vissa fall tändas, beroende på bilmodellen.

Varning för att bilbältet bak inte är fastspänt

(kan variera från bil till bil)

Bilden 7 visas på instrumentpanelen när tändningen slås på. Detta informerar föraren om fastspänningsstatusen för vart och ett av de bakre bilbältena varje gång:

- tändningen är på;

- en dörr öppnas;

- ett bakre bilbälte spänns fast eller lossas.

För att förstå bilden 7:

- Vit symbol: säkerhetsbälte fastspänt;

- Svart symbol: säkerhetsbälte ej fastspänt.

När bilens hastighet är under cirka 20 km/h visas bilden 7 under cirka 60 sekunder varje gång ett av de bakre bilbältena spänns fast eller lossas.

När bilens hastighet når eller överstiger 20 km/h och något av de bakre bilbältena inte är fastspända eller lossas under färden:

- varningslampan ß blinkar på mittdisplayen;

och

- ett pip hörs i cirka 30 sekunder;

och

- symbolen 7 visas i minst 60 sekunder och symbolen för det aktuella sätet blir svart.

Kontrollera alltid att baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bilbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätena.

Inställning i höjdled av bilbälte fram

Flytta justertappen 8 till det läge som passar bäst för att axelbandet 1 ska löpa rätt i förhållande till halsen.

Se till att bältet är ordentligt spärrat.

Upplåsning

Tryck på knappen 4, bältet dras in av bältesrullen. Följ rörelsen med handen.

Bilbälten på sidorna bak

- För första raden bak måste bältena 10 användas;

- för andra raden bak måste bältena 9 användas.

För in tungan 11 i dess förvaringsplats 12 när bältet 10 inte används.

Användningsvillkor

Innan du börjar använda sidobältena bak, måste du på varje bälte kontrollera att den fasta tungan 13 sitter i sitt lås 14.

Bältena tas på och av på samma sätt som bältena fram.

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

Tillträde till raden längst bak

För att lättare komma åt raden längst bak, lossa bältet på den andra raden genom att ta bort det från låset 15. För in den lösgjorda delen av bältet i den lilla regeln på remmens fasta del.

Glöm inte att sätta dit det igen om någon passagerare ska sitta på platsen.

Mittbälten

Rulla långsamt ut bältet tills tungan spärras i låset 16.

Baksäte, funktion BAKSÄTE: funktion

Se till att stolarna är ordentligt spärrade för att bilbältena ska fungera effektivt BAKSÄTE: funktion.

Nedanstående information gäller säkerhetsbälten både fram och bak.

- Inga ändringar får göras på skyddssystemets originalmonterade detaljer: bältena och sätena och deras infästningar. I speciella fall (t.ex. installation av barnstol), rådgör med en märkesrepresentant.

- Använd aldrig någonting som hindrar bältets ordinarie spänning (klämma etc.). Ett bälte som inte är riktigt spänt kan förorsaka skador i händelse av olycka.

- Axelbandet får aldrig löpa under armen eller bakom ryggen.

- Ett höftbälte är endast avsett för en person. Barn får inte sitta fastspända i knät på någon vuxen med dennes bilbälte.

- För att behålla sin motståndskraft får bältet inte vara vridet.

- Efter ett olyckstillbud, kontrollera och byt eventuellt bältena. Samma sak gäller om bältet är slitet eller skadat.

- När baksätet sätts tillbaka ska du se till att bilbältena och spännena är korrekt placerade, så att de kan användas på rätt sätt.

- Se till att bältets tunga sätts fast i rätt lås.

- Placera aldrig något föremål så att det hindrar korrekt funktion hos bilbältets låsenhet.

- Försäkra dig om att låsningsenheten är i rätt position (den får inte vara dold, nedtyngd, sitta fast etc. pga. personer eller föremål).