MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bilen uppfyller kriterierna för återvinning och återanvändning av bilar efter förbrukad livslängd som trädde i kraft 2015.

Vissa delar i bilen har konstruerats för att kunna återvinnas.

De här delarna kan lätt tas bort och samlas upp för behandling på återvinningsstationer.

Genom sin utformning, originalutrustning och måttliga bränsleförbrukning överensstämmer din bil med de av myndigheterna ställda kraven på avgasrening. Den medverkar aktivt till att begränsa utsläppet av skadliga avgaser och att skapa energibesparande förutsättningar. Avgasutsläppen och bränsleförbrukningen beror emellertid också på dig. Underhåll och använd bilen på ett ansvarsfullt vis.

Service och skötsel

Det är viktigt att du respekterar avgasreningsnormerna. Brott mot dessa kan leda till att bilens ägare blir skadeståndsskyldig. Det är viktigt att använda originaldelar, särskilt när det gäller bränsle- och avgassystemen, och om delar av annat ursprung än de som rekommenderats av tillverkaren används, löper fordonsägaren risk att fordonet inte uppfyller de krav som myndigheterna ställer på avgasreningen.

Låt din märkesrepresentant utföra de inställningar och kontroller som anges i bilens underhållsprogram. Han/hon förfogar över erforderliga specialverktyg och utförliga serviceanvisningar för din bil.

Motorinställningar

- Luftfilter, dieselfilter: en igensatt luftrenarinsats minskar kapaciteten. Byt ut filtret.

- Tomgång: Kräver ingen justering.

Avgaskontroll

Med avgaskontrollsystemet kan funktionsfel i bilens avgasreningssystem upptäckas.

Dessa fel kan förorsaka giftiga utsläpp eller mekaniska fel.

Ä Denna varningslampa på instrumentpanelen anger eventuella fel i systemet:

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan när motorn startar.

- Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant.

- Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

REAGENSTANK