Tillbaka till listan

HJULKAPSEL, HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hjulkapsel 1

Ta bort den med hjälp av avdragaren 2 (i verktygssatsen) genom att sticka in kroken i en av hjulkapselns yttre öppningar.

Passa in hjulkapseln vid ditsättningen i förhållande till ventilen 3.

Tryck in fästkrokarna helt, först vid ventilen A, sedan B och C och avsluta vid D mitt emot ventilen.

Hjulkapsel 4

Ta bort hjulkapseln med hjulnyckeln 2 (finns i verktygssatsen) och stick in kroken i hjulkapselns yttre öppning.

För att sätta tillbaka hjulkapseln, placera dess 5 fästen mot hjulets 5 skruvar och tryck kraftigt på hjulkapselns mitt till dess att den fäster på hjulet.

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning. Efter användning, se noga till att sätta fast verktygen i fästena och sätta dem på sin plats för att minimera risken för skador.