Tillbaka till listan

DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Märketikett A

Du kan läsa den om du öppnar förardörren.

Däcktrycken ska kontrolleras när däcken är kalla.

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken ökas med 0,2 till 0,3 bar (eller 3 PSI). Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om det är för lite luft i ett eller flera av däcken (punktering, lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK.

Var mån om din säkerhet och följ gällande lag.

När byte av däck är nödvändigt måste däck av samma märke, dimension, typ och struktur monteras på en och samma hjulaxel.

De måste ha minst samma last- och hastighetskapacitet som originaldäcken och överensstämma med rekommendationerna från en auktoriserad återförsäljare.

Att inte följa dessa anvisningar kan vara en säkerhetsrisk som kan ogiltiggöra din bils överensstämmelse med gällande lag.

Det finns risk för att du förlorar kontrollen över bilen.

B: Däcktryck fram vid körning (ej motorväg) eller om minst 4 personer sitter i bilen.

C: Däcktryck bak vid körning (ej motorväg) eller om minst 4 personer sitter i bilen.

D: Däcktryck för framhjulen vid körning (motorväg) eller vid stor belastning.

E: Däcktryck för bakhjulen vid körning (motorväg) eller vid stor belastning.

Däcksäkerhet och montering av kedjor: information om underhåll av däcken och, beroende på bil, användning av kedjor DÄCK.

Körning med fullastad bil (Maximal lastvikt Maxi) och släp

Maxhastigheten får inte överskrida 100 km/h och däcktrycket ska ökas med 0,2 bar (3 psi) VIKTER (I KG).

Risk för däckexplosioner.