Tillbaka till listan

ELBIL: programmera laddning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programmering för laddning

När bilen står stilla med motorn igång väljer du ”Fordon”-läget 2 på multimediaskärmen 1, sedan väljer du ”Elektrisk”-menyn 3 och sedan ”Laddning & Klimat”-fliken för att ställa in laddning för din bil.

Du kan välja mellan flera laddningslägen:

- ”Omedelbar laddning”;

- ”Schemalagd laddning”;

- ”Program”.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

När programmeringen bekräftas tänds kontrollampan på instrumentpanelen.

Obs! laddning påbörjas när motorn stängs av om bilen är ansluten till strömförsörjning med behörig åtkomst.

Om du precis har godkänt en systemuppdatering via multimediasystemet kommer laddningen av motorbatteriet att fördröjas eller avbrytas.

Vänta tills uppdateringen är klar innan du ansluter laddkabeln till bilen.

Mer information om systemuppdateringar finns i multimediasystemets bruksanvisning.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

planera laddning och komfort