DISPLAYER OCH INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varningslampa för min. oljenivå

När motorn startas syns information på displayen i instrumentpanelen om oljenivån är på minimiläget. OLJENIVÅ I MOTORN: allmänt.

Den första varningen kan du ta bort genom att trycka på 1 ”OK ”.

De följande varningarna försvinner automatiskt efter cirka trettio sekunder.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Slå av tändningen och tryck på reglaget 2 tills du kan välja fliken Fordon 5.

- tryck på 3 eller 4 tills du kommer till ”Inställningar” och tryck därefter på 1 ”OK”;

- Gör om samma moment för att komma åt ”INSTRUMENT” och sedan ”Enheter”.

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för information om hur du väljer enheten.

Obs! I båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Instrumentpanel A

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger.

För bilar med multimediaskärm, se utrustningens bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Hastighetsmätare 6

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Varvräknare 7

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vald stil kanske den inte visas.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Vägmätare 8 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Färddator 9 FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 10

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar.

Multimediainformation 11

Beroende på bilens utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Indikator för körstil 12 RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 13

Vid normal körning bör visaren 13 befinna sig framför området 14. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Bränslenivåmätare 15

Om nivån är i minimiläge lyser varningslampan M i indikatorn gult, samtidigt som en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel B

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se utrustningens bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 16

Vid normal körning bör visaren 16 befinna sig framför området 17. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Hastighetsmätare 18

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Den hörs när bilens hastighet överstiger 120 km/h. Varningslampan fortsätter att vara tänd så länge bilens hastighet är över 120 km/h.

Varvräknare 19

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vald stil kanske den inte visas.

Indikator för körstil 20 RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING.

Multimediainformation 21

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 22

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar.

Vägmätare 23 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Färddator 24 FÄRDDATOR: allmän information

Bränslenivåmätare 25

Om nivån är i minimiläge lyser varningslampan M i indikatorn orangefärgat, samtidigt som en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel C

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på utrustningsnivå.

För bilar utrustade med navigeringssystem, se utrustningens bruksanvisning.

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Varvräknare 26

(skalstreck × 1 000)

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 28

Vid normal användning ska kontrollampan 28vara före det röda området 27. Den kan närma sig området vid ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Färddator 29

FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 30

Visat värde efter körda 400 meter.

FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Vägmätare 31

FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Indikator för körstil 32 RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Hastighetsmätare 33

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Den hörs när bilens hastighet överstiger 120 km/h. Varningslampan fortsätter att vara tänd så länge bilens hastighet är över 120 km/h.

Bränslenivåmätare 34

Om nivån är i minimiläge lyser varningslampan M i indikatorn orangefärgat, samtidigt som en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Head-up-display 35

Displayen visar kör- och navigeringsinformation från instrumentpanelen och multimediaskärmen.

Om bilen är utrustad med en display, fälls denna upp när bilen startas och fälls ner när bilen stängs av.

Du kan justera vissa inställningar på multimedieskärmen.

Se multimedieinstruktionerna.

Höjdinställning av informationen på displayen

Beroende på körställning kan du ställa in hur högt upp eller långt ner på skärmen informationen visas.

Inställning av skärmens ljusstyrka

Du kan ställa in ljusstyrkan (dag- eller nattläge):

- automatiskt: ljusstyrkan varierar beroende på ljusnivån utomhus,

- manuellt: ljusstyrkan ändras när strålkastarna tänds/släcks.

I båda lägena anpassas ljusstyrkan efter det naturliga ljuset.

Öppna eller stäng inte head-up-displayen med våld.

Hur bra informationen syns påverkas av:

- stolens läge,

- föremål som ligger i vägen för den uppfällda displayen,

- polariseringen i vissa glasögonglas,

- väderförhållandena (regn, snö, mycket stark sol osv.).

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Om informationen på head-up-displayen/multimedieskärmen skulle skilja sig från tabellen, ska du förlita dig på information som visas på instrumentpanelen.

Funktionsfel

Vid funktionsfel (displayen fälls inte upp då motorn startas eller fälls ned fastän motorn är igång, efter att ett föremål har stött emot displayen), gör så här:

- stäng av/starta motorn,

eller

- på multimediaskärmen ändrar du displayens uppfällningsinställningar.

Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Inga föremål ska ligga på eller i närheten av displayen, oavsett om den är upp- eller nedfälld.

Använd inte lösningsmedel, rengöringsmedel eller slipande trasa när du rengör displayen.

Använd endast mikrofibertrasa.