VRIDBAR AVDELARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fällning av mellanväggen

- Inaktivera airbag på passagerarplatsen fram BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram;

- fäll sätet plant FRAMSTOLAR;

- lås upp den vridbara delen av avdelaren genom att lyfta upp spärrarna 1 och 2.

- se till att spärrarna 1 och 2 är i olåst läge innan du vrider den rörliga delen.

- Vrid den rörliga delen 90 grader, lås den vid punkten 3 och fäll ned spärren 2. Se till att spärren sitter ordentligt 2.

Se till att bilbältet inte skadas i hanteringen.

Kör aldrig med den vridbara delen i olåst läge.

Risk för allvarliga skador.

Fäst alla föremål som transporteras med sätet i platt golvläge för din säkerhet.

Innan du återställer avdelaren till sin ursprungliga position, placera spärrarna 1 och 2 i olåst läge.

Återställ den vridbara avdelaren till utgångsläget och lås spärr 2 och sedan spärr 1. Se till att spärrarna 1 och 2 sitter ordentligt.

Anm.: Innan du vrider den svängbara avdelaren till utgångsläget måste du kontrollera att förankringspunkterna 5 är rena.

När du använder den svängbara avdelaren får inte skyddsnätet 4 tas bort eller tas isär, inte ens delvis.

Risk för personskador på grund av flygande föremål från det bakre lastområdet under bromsning.