BILENS IDENTIFIERINGSSKYLTAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De uppgifter som finns på tillverkarskylten A ska anges vid all korrespondens samt vid beställning av reservdelar.

Om den här informationen finns och var den sitter beror på bilen:

Tillverkarskylt A

1 Tillverkarens namn.

2 Registreringsnummer eller godkännandenummer.

3 Identifikationsnummer.

Denna information upprepas på märkningen B.

4 MMAC (Totalvikt).

5 MTR (Tågvikt: lastad bil med släp).

6 MMTA (Maximalt tillåten totalvikt) för framaxel.

7 MMTA för bakaxel.

8 Reserverad för partnerinformation eller kompletteringar.

9 Utsläpp från dieselavgassystem.

Beroende på bilmodell anges denna information inte på tillverkarens skylt utan på motorns rökopacitetsetikett SPECIALFUNKTIONER FÖR DIESELVERSIONER: Partikelfilter.

10 Lackreferens (färgkod).