BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Inaktivering av airbag på passagerarsidan fram

Innan du monterar en barnstol på främre passagerarsätet:

- kontrollera att barnstolen kan monteras på detta säte,

- Det är viktigt att inaktivera airbag för en bakåtvänd barnstol.

För att avaktivera airbag: med bilen stillastående och tändningen frånslagen, tryck in och vrid låset 1 till OFF-positionen.

När du slår på tändningen måste du kontrollera att varningslampan 2 ] är tänd.

Kontrollampan lyser hela tiden och bekräftar att du kan installera en barnstol på sätet.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktiveras när bilen står stilla med frånslagen tändning.

Om arbete utförs med tändningen påslagen tänds varningslampan å.

Återställ airbag en till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.

Markeringarna på instrumentpanelen och etiketterna A på vardera sidan om solskyddet 3 på passagerarsidan (se exempel på etiketten ovan) påminner dig om dessa instruktioner.

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE AIRBAG. Det kan vara LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR.

Aktivering av airbag på passagerarsidan fram

Koppla in airbag direkt när du har tagit bort barnstolen så att passageraren i framsätet skyddas i händelse av krock.

För att koppla ur airbag: med bilen stillastående och tändningen frånslagen, tryck in och vrid låset 1 till läget ON.

När du slår på tändningen måste du kontrollera att varningslampan 2 ] är släckt.

airbag på passagerarplatsen fram är aktiverad.

Funktionsfel

Vid fel på systemet inkoppling/urkoppling av airbag på passagerarplatsen fram får man absolut inte installera en bakåtvänd barnstol i passagerarsätet fram.

Ingen passagerare bör överhuvudtaget sitta på platsen.

Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE AIRBAG. Det kan vara LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktiveras när bilen står stilla med frånslagen tändning.

Om arbete utförs med tändningen påslagen tänds varningslampan å.

Återställ airbag en till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.