E-TECH HYBRIDBILSSYSTEM: funktion

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

E-Tech hybridsystemet väljer förbränningsmotorn och/eller elmotorn enligt körstil (jämn, sportig osv.), trafikförhållanden och valt körläge (se information om ”MULTI-SENSE” i kapitel 3 i bilens instruktionsbok).

Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Energiflödesindikator 1

Beroende på vilket körläge som är valt visar 1 indikatorn energiflödena som används:

- den elektriska enheten (fordonsbatteri och elmotor);

- Ä-förbränningsmotorn.

Färgen på flödena varierar:

- blå: elektrisk energi;

- vit: energi från förbränningsmotorn.

Flöde A ”Eldrift”

Den elektriska enheten används för att driva bilen.

Flöde B ”Förbränningsdrift”

Förbränningsmotorn används för att driva bilen.

Flöde C ”Energiåtervinning”

När du lyfter foten från gaspedalen eller trycker på bromspedalen omvandlar elmotorn och/eller det regenererande bromssystemet energin som produceras genom retardation av bilen till elektrisk energi.

Detta används för att bromsa bilen och ladda fordonsbatteriet.

Flöde D ”Energiproduktion”

Förbränningsmotorn laddar upp fordonsbatteriet.

Obs: en kombination av olika flöden är möjlig (t.ex. att koppla A-flödet med B-flödet betyder att både förbränningsmotorn och elmotorn driver bilen).

Anm.:

När drivbatteriet når full laddningsnivå reduceras motorbromsen tillfälligt.

Anpassa din körning till dessa förhållanden.

Motorbromsen ersätter inte på något vis bromspedalen.

Full eldrift

Indikatorn 2 visas på instrumentpanelen för att informera dig om att E-Tech hybridsystemet endast använder den elektriska drivlinan för att driva bilen.

När E-Tech hybridsystemet använder förbränningsmotorn och/eller elmotorn för att driva bilen är det möjligt att manuellt växla till helt elektriskt läge.

Detta läge kan användas om:

- fordonsbatteriet är inte tillräckligt laddat;

- bilens hastighet understiger ca 50 km/h.

Tryck på strömställaren 3.

Indikeringen i knappen 3 lyser och indikeringen 2 visas på instrumentpanelen.

Annars visas meddelandet ”EV - eldrift Ej tillgängligt” på instrumentpanelen.

Tryck igen på 3 för att stänga av eldriftläget.

3- Indikeringen i knappen slocknar.

Indikeringen 2 visas inte längre på instrumentpanelen när bilen växlar till hybridläge och förbränningsmotorn startar.

Obs: När fordonsbatteriets nivå är låg växlar fordonet automatiskt till hybridläge och förbränningsmotorn startar: varningslampan 2 försvinner från instrumentpanelen och varningslampan på brytaren 3 släcks för att bekräfta detta.

Ventilationsmunstycke 4

Se till att inga föremål eller vätskor kommer in i ventilationsmunstycket 4.

Om ett föremål kommer in i ventilationsmunstycket eller det finns vätskeläckage, kontakta din återförsäljare.

Obs: Du kan höra ventilationsljud från baksätet när fordonsbatteriets kylsystem är igång.

Se till att inget hindrar ventilationsmunstycket 4.

Om ventilationsmunstycket är blockerat (t.ex. på grund av ett föremål placerat över det) kan fordonsbatteriet överhettas och reducera elmotorns prestanda.

Din E-Tech hybridbil är väldigt tyst. När du lämnar bilen, kontrollera att växelreglaget är i P, åtdragen parkeringsbromsen och att tändningen är av.

RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.