BARNSÄKERHET: inaktivering, aktivering av airbag på passagerarsidan fram

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Urkoppling av airbag på passagerarsidan fram

Innan du monterar en barnstol på främre passagerarsätet:

- kontrollera att barnstolen kan monteras på detta säte;

- Det är viktigt att inaktivera airbagför en bakåtvänd barnstol.

För att avaktivera airbag: med bilen stillastående och tändningen frånslagen, tryck in och vrid låset 1 till OFF-positionen.

När du har slagit på tändningen måste du kontrollera att varningslampan ¹ lyser på displayen 2.

Denna kontrollampa lyser hela tiden och bekräftar att du kan installera en barnstol.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktiveras när bilen står stilla, med frånslagen tändning.

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna å och ©.

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE airbag . Det kan vara LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR.

Det finns påminnelsedekaler på instrumentbrädan och på vardera sidan om passagerarsolskyddet A 3 (se exempel på etiketten ovan).

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE airbag. Det kan vara LIVSHOTANDE för BARNET eller leda till ALLVARLIGA SKADOR.

Inkoppling av airbag på passagerarplatsen fram

Koppla in airbag direkt när du har tagit bort barnstolen så att passageraren i framsätet skyddas i händelse av krock.

För att starta om airbag: när bilen står stilla. tändningen är avslagen, tryck och vrid låset till 1 läget ON.

Efter tändningen måste du kontrollera att varningslampan ¹ är släckt och att varningslampan tänds på displayen 2 efter varje start under ungefär 1 minut.

Airbagen på passagerarplatsen fram är inkopplad.

Funktionsfel

Vid fel på systemet inkoppling/urkoppling av airbag på passagerarplatsen fram får man absolut inte installera en bakåtvänd barnstol i passagerarsätet fram.

Ingen passagerare bör överhuvudtaget sitta på platsen.

Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Passagerarsidans airbag får endast aktiveras eller inaktiveras när bilen står stilla med frånslagen tändning.

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna å och ©.

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.