COOKIEPOLICY

Denna sida beskriver vår cookiepolicy. Den är avsedd att förklara hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera dessa.
När du går igenom vårt innehåll, kan uppgifter om ditt surfande med din enhet (dator, surfplatta, smartphone, m.m.) lagras i cookiefiler på din enhet. Denna policy ger dig information om ursprunget och användningen av dessa uppgifter och om dina rättigheter avseende denna, i synnerhet din rätt att invända mot denna användning. Denna policy täcker också de uppgifter vi samlar in när du går in på denna webbplats via reklaminnehåll som vi sätter upp på tredje parts webbplatser och applikationer.

VILKA ÄR VI?

Välkommen till vår webbplats [ANGE WEBBADRESS],     publicerad av [ANGE JURIDISK PERSON] med säte på [ANGE POSTADRESS] och som är registrerat vid [ANGE REGISTER] under numret [ANGE REGISTRERINGSNUMMER].

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att garantera att dina uppgifter förblir konfidentiella, inklusive de data som samlas in genom cookies. Du kan kontakta dataskyddsombudet på [ANGE E-POSTADRESS] och [ANGE POSTADRESS].

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten datafil, en spårare, som placeras ut och läses när du, till exempel, besöker en webbplats, läser ett e-postmeddelande, installerar eller använder programvara eller en mobilapp, oavsett vilken typ av terminal du använder (dator, smartphone, digitalläsare, videospelkonsol som är ansluten till internet, m.m.).
När du besöker en webbplats kan cookies skicka information till användarens webbläsare och tillåta att denna skickar information tillbaka till den ursprungliga webbplatsen (till exempel en sessions-ID eller valet av språk).
Endast ägaren av cookien kan läsa och ändra informationen som den innehåller.

VAD ANVÄNDS COOKIES TILL PÅ DENNA WEBBPLATS?

Denna webbplats använder olika sorters cookies.

TEKNISKA COOKIES

Dessa cookies är avsedda att aktivera eller underlätta elektronisk kommunikation (detektering av anslutningsfel, identifiering av anslutningspunkter, webbplatssäkerhet, m.m.) eller att erbjuda kommunikationstjänster online som du kan begära specifikt (skärmvisningsinställningar, spara uppgifter som angivits i formulär, kundvagn [i förekommande fall], åtkomst till ditt användarkonto, m.m.).
Du kan inte invända mot användningen av dessa cookies.

SOCIALA COOKIES

Dessa cookies är avsedda att göra webbplatsen mer användarvänlig och interaktiv genom att ge dig möjlighet att interagera med sociala nätverk (Facebook, Twitter, LinkedIn, m.fl.).

Dessa cookies kan bearbeta data som exempelvis mängden innehåll som delas över sociala nätverk, det faktum att du har ett konto på ett socialt nätverk, spårningen av din surfning på webbplatser, m.m. Dessa funktioner är baserade på tredjepartsapplikationer som integrerats på vår webbplats. Sociala nätverk som har en sådan applikationsknapp kommer sannolikt att identifiera dig medels denna knapp, även om du inte använde knappen när du besökte vår webbplats. Denna typ av applikationsknapp kan dessutom medge att det sociala nätverket i fråga spårar din surfning på vår webbplats enbart på grund av att ditt konto på det aktuella sociala nätverket var aktiverat på din enhet (sessionen öppen) medan du besökte vår webbplats.

Vi rekommenderar att du läser dessa sociala nätverks policyer sekretesskydd för att veta hur de använder informationen de samlar in via dessa applikationsknappar, i synnerhet i reklamsyfte. Dessa skyddspolicyer ska i första hand ge dig möjlighet att uttrycka dina preferenser på dessa sociala nätverk, närmare bestämt genom att ställa in dina användarkonton för var och ett av dessa nätverk.  

Användningen och lagringen av dessa cookies måste ske med ditt medgivande.

REKLAMCOOKIES

Dessa cookies är avsedda att förbättra annonsernas och innehållets relevans på denna webbplats och på tredjepartsmedia. När vi skickar reklammeddeladen eller visar sådana meddelanden, är vårt syfte att skicka reklaminlägg och erbjudanden som är så relevanta som möjligt, som är anpassade till dina behov eller som rimligtvis kan intressera dig.
Dessa cookies kan bl.a. bearbeta data i samband med dina personliga preferenser, ditt intresse för våra produkter och/eller tjänster, dina köpvanor m.m. Vi kan använda verktyg för att automatisera bearbetningen av dina personuppgifter för att utvärdera vissa personliga egenskaper hos dig och i synnerhet analysera eller förutse aspekter rörande dina personliga preferenser och behov. Uppgifterna som bearbetas i detta sammanhang kan ha samlats in från olika källor och kan samköras: uppgifter från våra kundfiler, navigeringsdata, uppgifter från tredje parter, data om användningen av din bil, m.m. Denna bearbetning är avsedd att framföra personanpassat innehåll som rör vissa personliga egenskaper som rör dig, såsom särskilda erbjudanden per e-post, anpassad reklam, innehåll på våra webbplatser som rör dina intressen, m.m. Denna bearbetning kan, till exempel, leda oss till att visa information som rör det bilsegment som du sannolikt är mest intresserad av (SUV mer än stadsbilar, eller omvänt). Användningen av sådana verktyg definieras som profilering enligt förordningarna.
Användningen och lagringen av dessa cookies måste ske med ditt medgivande.

ANALYTISKA COOKIES

Dessa cookies är avsedda att analysera webbplatstrafik för att förbättra din surfupplevelse.
Dessa cookies kan speciellt bearbeta uppgifter i samband med besökta sidor, tiden som spenderats på de besökta sidorna, webbläsaren du använder för att besöka dessa sidor, m.m.
Användningen och lagringen av dessa cookies måste ske med ditt medgivande.

VILKA COOKIES ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS?

Bifogad tabell innehåller listan över alla cookies som lagras och/eller används av denna webbplats och deras huvudegenskaper. I möjlig mån lagras dessa cookies på servrar som befinner sig inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Emellertid, eftersom vissa av våra tjänsteleverantörer befinner sig i länder utanför EES, kan dina personuppgifter bearbetas i dessa länder som kan ha andra bestämmelser angående personuppgifter än Europeiska unionen. I föreliggande fall (i) fäster vi särskild vikt vid att säkra att denna överföring sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser och (ii) vi inför skyddsåtgärder för att garantera lämplig skyddsnivå för dina uppgifter (i första hand genom att använda Europeiska kommissionens standard avtalsvillkor).

Vår webbplats kan innehålla cookies från tredje parter (kommunikationsbyråer, analystjänster, m.fl.) som ger dem möjlighet, under den tid dessa cookies är aktiva, att samla in surfningsuppgifter i samband med vår webbplats. Lagringen och användningen av dessa cookies av tredje parter lyder under dessa tredje parters sekretesspolicyer. Vi informerar dig om syftet av tredje parters cookies som vi är medvetna om och om de möjligheter du har att göra val beträffande dessa cookies.

 

COOKIENS NAMN   COOKIENS ÄGARE COOKIENS SYFTE BESKRIVNING AV COOKIEN KVARHÅLLNINGSPERIOD
tarteaucitron Renault Drift Ger användarna möjlighet att hantera sitt medgivande beträffande använda cookies 12 månader
has_js Renault Drift Session cookie placed by Drupal Sessionens varaktighet
_pk_id Matomo Besöksmätning Lagring av användar-ID 13 månader
_pk_ref Matomo Besöksmätning Lagrar webbplatsen från vilken användaren kom 6 månader
_pk_ses Matomo Besöksmätning Lagring av sessions-ID 30 minuter
_pk_cvar Matomo Besöksmätning Lagring av övervakningsdata 30 minuter
_pk_hsr Matomo Besöksmätning Lagring av övervakningsdata 30 minuter

HUR ERHÅLLS MITT SAMTYCKE?

När du besöker vår webbplats första gången, visar vi en specifik informationsbanderoll i vilken vi ber dig att acceptera att vi använder vissa cookies. Om du uttryckligen accepterar eller fortsätter att surfa på vår webbplats, samtycker du till användningen av cookies på din enhet.

Vi meddelar dig, i enlighet med bestämmelserna, att cookies avsedda att skicka eller underlätta sändningen av ett meddelande över ett elektroniskt kommunikationsnät, eller som är strängt nödvändiga för att erbjuda en informationssamhällstjänst som du uttryckligen begärt, inte kräver ditt medgivande.

KAN JAG HANTERA COOKIES?

Hur kan jag utöva min invändningsrätt?

Om du inte vill att cookies ska lagras eller läsas på din enhet, kommer en avvisningscookie att lagras på din utrustning så att vi kan registrera att du har invänt mot användningen av cookies. Om du tar bort denna avvisningscookie kan vi inte längre identifiera att du har avvisat användningen och lagringen av cookies.

Du har flera alternativ för att hantera cookies, inklusive att blockera deras användning och/eller ta bort dem.

 

COOKIEHANTERARE
En cookiehanterare finns tillgänglig för att du ska kunna hantera de cookies som finns lagrade och/eller som används på denna webbplats. Du kan när som helst gå till konfiguratorn genom att klicka på länken nedan för att ändra dina preferenser beroende på typen av cookie.

 

HANTERA COOKIES

 

WEBBLÄSARINSTÄLLNINGAR
Du kan också hantera cookies via din webbläsare.
De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Om du önskar, kan du dock välja att acceptera alla cookies eller välja de cookies du accepterar beroende på var de kommer ifrån. Du kan också radera cookies från din enhet med hjälp av webbläsaren.
Glöm emellertid inte att ställa in webbläsarna på dina olika enheter (surfplattor, smartphones, datorer, m.m.).
Varje webbläsare har en specifik konfiguration för att hantera cookies och dina val. Denna beskrivs i din webbläsares hjälpmeny och förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Till exempel:
– för Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer...
– för Safari™: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac;
– för Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sv&hlrm=en&answer=95647;
– för Firefox™: https://support.mozilla.org/sv/kb/Ta%20bort%20kakor;
– för Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html

 

UTGIVARMODULER FÖR ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
Du kan välja att inaktivera vissa tredjepartscookies genom att gå direkt till cookieutgivarens sida. Således:

– FÖR ATT INAKTIVERA GOOGLE ANALYTICS COOKIES GÅ TILL SIDAN: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=FR
– FÖR ATT INAKTIVERA INTELLIADS COOKIES GÅ TILL SIDAN: HTTPS://LOGIN.INTELLIAD.COM/OPTOUT.PHP
– FÖR ATT INAKTIVERA ADOBES COOKIES GÅ TILL SIDAN: HTTPS://WWW.ADOBE.COM/UK/PRIVACY/OPT-OUT.HTML

 

PLATTFORMAR FÖR MARKNADSFÖRINGSINVÄNDNINGAR
Flera av reklamföretagens plattformar ger dig möjlighet att vägra eller acceptera cookies som används av företag som är medlemmar av dessa plattformar. Dessa centraliserade mekanismer förhindrar inte att reklam visas men blockerar endast installationen av cookies som anpassar reklamen till dina intressen.

Du kan t.ex. gå till www.youronlinechoices.com för att förhindra att cookies placeras på din enhet. Denna webbplats har tagits fram av företag inom digital reklam i den europeiska föreningen EDAA (European Digital Advertising Alliance). I Frankrike administreras den av Interactive Advertising Bureau France.

Du kan då få veta vilka företag som är registrerade på plattformen och som erbjuder möjligheten att acceptera eller avvisa cookies som de använder för att anpassa den reklam som visas på din enhet utifrån din webbläsarinformation: HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.COM/SE/DINA-VAL/  

Denna europeiska plattform delas av ett stort antal verksamma personer inom internetreklam och består av ett centraliserat gränssnitt där du antingen kan acceptera eller avvisa cookies som kan användas för att anpassa reklamen som kan visas på din enhet utifrån ditt surfande.

OM DU DELAR DIN ENHET MED ANDRA ANVÄNDARE

Om din enhet används av flera personer och har flera sökmotorer kan vi inte garantera att de tjänster och den reklam som är avsedd för din enhet verkligen motsvarar din egen användning och inte en annan användares profil.

I förekommande fall är du ansvarig när fler personer använder din enhet och för inställningarna för din webbläsare avseende cookies. Du har bl.a. ansvar för att meddela dessa andra personer om den delade användningen och om inställningarna.

ÄNDRINGAR

Denna policy kan vara föremål för ändringar då och då. Vi kommer att meddela dig och/eller begära ditt samtycke när det är nödvändigt eller krävs. Därför rekommenderar vi att du går igenom denna policy varje gång du besöker vår webbplats för att läsa den senaste versionen.

 

Version 5 av den 2020.09.28