Tillbaka till listan

FARTBEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren styr motorn och bromsarna för att hjälpa dig att inte överstiga den körhastighet som du har valt, kallad hastighetsgränsen.

Hastighetsbegränsarfunktionen kan aktiveras från 0 km/h till 180 km/h.

Reglage

1 Av/På-reglage för fartbegränsare .

2 Av/På-reglage för farthållare .

3 Pop-up-knapp (beroende på bil): anpassa hastighetsbörvärdet till detekterade hastighetsgränser AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR.

4 - Uppåt: aktivera, öka konstantfarten eller påminnelse om den minnesinställda konstantfarten (RES/+).

- Nedåt: aktiverar, minskar konstantfarten eller lagrar aktuell hastighet (SET/-).

5 Pausning av funktionen (med minnesinställning av hastighetsgränsen) (0).

Körning

Om en hastighetsgräns har ställts in men inte uppnåtts ännu är körningen densamma som körning utan farthållare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte överskridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Beroende på bil kan du koppla fartbegränsaren till funktionen ”Trafikskyltsavkänning” AVKÄNNING AV VÄGSKYLTAR.

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1. Varningslampan 6 visas i grått. Meddelandet ”Fartbegräns. PÅ SET för inställn” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som indikerar att fartbegränsningsfunktionen är aktiverad och väntar på att spara en hastighetsgräns.

Om du vill spara den aktuella hastigheten, tryck 4-reglaget uppåt på (RES/+) eller nedåt på (SET/-): hastighetsgränsen ersätter strecken och, beroende på utrustningsnivå, visas varningslampan 6 i vitt.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Ändring av den inställda fartgränsen

Du kan ändra fartgränsen genom att trycka på 4-reglaget:

- uppåt på (RES/+) för att öka hastigheten;

- nedåt på (SET/-) för att minska hastigheten.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda fartgränsen på följande sätt: tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

När hastigheten överskrids blinkar den inställda fartgränsen gult på instrumentpanelen. Släpp sedan upp gaspedalen: fartbegränsningsfunktionen återupptas så snart bilen uppnår en hastighet som är lägre än den sparade hastigheten.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Om fartbegränsaren inte är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta din märkesrepresentant.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på omkopplaren (0). Hastighetsgränsen sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är sparad i minnet kan du aktivera den igen genom att trycka 4-reglaget uppåt.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsningsfunktionen inaktiveras när du:

- trycker på reglaget 1. Hastigheten är då inte längre sparad i minnet;

- trycker på reglaget 2. I detta fall väljs farthållaren och det finns ingen sparad hastighet.

Varningslampan 6 slocknar för att bekräfta att funktionen är inaktiverad.

När fartbegränsaren sätts i standby-läge återaktiverar en nedåttryckning på 4-reglaget funktionen utan att hänsyn tas till den lagrade hastigheten. Det är bilens aktuella hastighet som registreras.

fartbegränsare