Tillbaka till listan

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När systemet finns i bilen övervakar det däcktrycket.

Funktionsprincip

Alla hjul har en givare som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket.

Systemet visar aktuella tryck på instrumentpanelen 1 och varnar om det inte är tillräckligt mycket luft i däcken.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter en hjulskiftning (det rekommenderas inte att byta plats på hjulen),

- efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Om bilen är utrustad med ett navigationssystem kan återställningsproceduren även utföras via multimediaskärmen (se bruksanvisningen).

Återställningsprocedur via instrumentpanelen 1

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

- tryck reglaget uppåt/nedåt upprepade gånger 2 tills du kommer till ”Däcktryck”-fliken;

- tryck ned och håll in 2-reglaget (i ungefär tre sekunder) för att starta återställningen.

Den blinkande däcksymbolen indikerar att återställningen av däcktryckets referensvärde har bekräftats.

Nyinitieringen kan kräva flera minuters körning.

Om återställningen följs av korta resor, kan visningen av steg 3 i tabellen på nästa sida stanna kvar efter flera på varandra följande omstarter.

Obs! Referensvärdet för däcktryck får inte vara lägre än det som rekommenderas och anges på dörrkanten.

Återställningsprocedur via multimediaskärmen 3

Återställningsproceduren måste utföras medan fordonet står stilla och tändningen är påslagen. För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Tabellen nedan visar möjliga meddelanden om proceduren för däckåterställning.

Fotsteg

Visningar

Avläsningar

1

Starta återställningen av trycket i alla fyra däck genom att trycka ned och hålla in 2-reglaget (när bilen står stilla med tändningen påslagen).

2

Citattecknen ”---” framför varje hjul blinkar för att indikera att systemet har registrerat trycksåterställningen i alla fyra hjul.

3

Citattecknen ”---” framför varje hjul kommer att förbli tända. Det här systemet återställer däcktrycket i alla fyra däck. Nu kan du köra. Meddelandet kan fortsätta att visas under korta resor.

Obs! Övervakningen av däcktrycket fortsätter att fungera under återställningen.

4

Tryckvärdet för de fyra däcken visas - återställningsproceduren är klar.

Omjustering av däcktrycket

Trycket i de fyra däcken ska ställas in när däcken är kalla (se etiketten i förardörren). Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas från 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Kontrollera däcktrycket en gång i månaden.

Byte av hjul/däck

Kontakta en märkesrepresentant för att byta ut däcken och få information om tillbehör som passar systemet och är tillgängliga hos representanten. Användning av andra tillbehör kan påverka korrekt funktion i systemet.

HJULBYTE

Systemet kan behöva några minuters körning innan det börjar fungera. För att vara säker på att hjulens placering och trycken har registrerats, kontrollera däcktrycken efter varje åtgärd.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Eftersom ventilerna är specialkonstruerade får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesrepresentanterna. Se avsnittet om SATS FÖR DÄCKPUMPNING.

Felaktigt däcktryck

Tabellen på följande sida innehåller de varningsmeddelanden som visas på instrumentpanelen 1 när systemet upptäcker ett däcktrycksfel.

Informationen på instrumentpanelen informerar om alla eventuella fel (t.ex. för lågt däcktryck eller punkterat däck). Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Kontroll- och varningslampor

Meddelanden

Visningar

(kan variera från bil till bil)

Avläsningar

Justera däckstryck

Hjulet och tillhörande tryckvärde visas i gult.

Det här indikerar att det är för lite luft i däcket. Kontrollera och justera trycket i de fyra däcken och återställ sedan systemet.

+ ®

Punktering

Det här indikerar att däcket är punkterat eller har alldeles för lite luft. Justera trycket i de fyra däcken när däcken är kalla och återställ systemet om däcket har för lite luft. Byt ut däcket (eller låt någon annan byta ut däcket) om det är punkterat.

+ ©

Kontr. givare däcktryck

Detta indikerar att minst ett av hjulen inte har någon givare eller att det är fel på givaren. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Lokalisering däck misslyckad

Det här indikerar att systemet inte har kunnat fastställa trycket i alla däck. Det kan bero på att en givare som inte rekommenderats av en godkänd återförsäljare används. Övervakningen av däcktrycket fortsätter att fungera.

däcktrycksövervakning