Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När bilen är utrustad med det här systemet varnas föraren om trycket sjunker i något av däcken.

Systemet kan identifieras via 1-etiketten i fordonet.

Funktionsprincip

Systemet upptäcker om trycket i något av hjulen har sjunkit genom att mäta hjulens hastighet under körningen.

I händelse av otillräckligt däcktryck (t.ex. punktering), lyser varningslampan 2 kontinuerligt för att varna föraren.

Funktionsvillkor

Systemet ska återställas med ett lika högt tryck som det som anges på däcktrycksetiketten (se Däcktryck i avsnitt 4), annars kanske varningssystemet inte fungerar korrekt vid betydande tryckförlust.

Återställning ska alltid utföras efter en däcktryckskontroll av alla fyra däck (kalla).

I följande situationer kan systemet reagera med viss fördröjning eller inte fungera korrekt:

- systemet har inte nyinitierats efter pumpning av eller åtgärd på hjulen,

- systemet har inte nyinitierats korrekt: däcktrycken skiljer sig från de rekommenderade trycken,

- väsentlig förändring av lasten eller omfördelning av lasten till bilens ena sida,

- sportig körning med hög acceleration,

- körning på snöigt eller halt underlag,

- körning med snökedjor,

- montering av endast ett nytt däck

- användning av däck inte som har godkänts av märkesnätet.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- efter varje pumpning eller återställning av däcktrycket;

- efter ett hjulbyte,

- efter hjulskiftning.

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

För att återställa däcktryckets referensvärde, se följande sida.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

Återställningsprocedur via multimediaskärmen 3

Återställningsproceduren måste utföras medan fordonet står stilla och tändningen är påslagen. För mer information, se multimediasystemets instruktionsbok.

Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Omjustering av däcktrycket

Trycket i de fyra däcken ska ställas in när däcken är kalla (se etiketten i förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Efter varje pumpning av däcken eller nyinitiering av däcktrycket, starta nyinitiering av referensvärdet för däcktrycket.

Byte av hjul/däck

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. Annars kan systemet aktiveras med en fördröjning eller inte fungera som det ska DÄCK.

Efter varje byte av hjul/däck måste däcktrycket justeras och en nyinitiering av däcktryckets referensvärde göras.

Reservhjul

Om bilen har denna utrustning monterad på bilen, justera däcktrycket och starta nyinitiering av däcktryckets referensvärde.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. Annars kan systemet aktiveras med en fördröjning eller inte fungera som det ska SATS FÖR DÄCKPUMPNING. Efter att du använt satsen för däckpumpning justerar du däcktrycket och startar återställningen av däcktryckets referensvärde.

Felaktigt däcktryck

Tabellen på följande sida innehåller de varningsmeddelanden som visas på instrumentpanelen 4 när systemet upptäcker ett däcktrycksfel.

Informationen på instrumentpanelen informerar om alla eventuella fel (t.ex. för lågt däcktryck eller punkterat däck).

Kontroll- och varningslampor

Meddelanden

Avläsningar

Kontr däckstryck och lär in

Det här indikerar att ett däck har för lite luft eller är punkterat. Kontrollera och justera trycket i de fyra däcken när däcken är kalla och återställ systemet.

+ ©

Däcktrycks- övervakn kontr.

Det här indikerar ett systemproblem. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Däcktrycks- övervakning fel

Det här indikerar att ett reservhjul som är större eller mindre än de andra tre hjulen har monterats på bilen. Systemet förblir otillgängligt tills ett hjul som har samma storlek som de andra hjulen har monterats och återställningsproceduren har utförts.

däcktrycksövervakning