Tillbaka till listan

ECO FÖREBYGGANDE KÖRNINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Beroende på bil kan du med hjälp av abonnemangsbaserade kartor välja en mer ekonomisk körstil med den här funktionen.

När föraren närmar sig en körsituation (rondell, hastighetsgräns osv.) informerar funktionen föraren via en lampa på instrumentpanelen om när gaspedalen ska släppas.

Om föraren vidtar denna åtgärd kan bilen sluta accelerera och användning av bromsarna kan begränsas.

Detta gör det möjligt att minska bränsleförbrukningen och slitaget på bromsbelägg och däck.

Aktivering/inaktivering

I läget ”Fordon” väljer du menyn ”Körhjälp” och sedan ”Förebyggande ECO-körningsassistans".

Den förebyggande ECO-körningsassistanstjänsten är abonnemangsbaserad.

För att hantera ditt abonnemang, se multimediainstruktionerna.

Funktionsprincip

När en körsituation kommer att inträffa visas lamporna 1 och 2 på instrumentpanelen.

Lampan 2 uppmanar föraren att släppa gaspedalen.

Lampan 1 visar den förestående körsituationen.

När föraren släpper gaspedalen försvinner indikatorn 2 från instrumentpanelen. Lampan 1 visas på instrumentpanelen tills situationen inträffar.

Om föraren inte justerar hastigheten visas lamporna 1 och 2 på instrumentpanelen tills situationen uppstår.

Körsituationer

Följande körsituationer upptäcks:

vägkrök;

hastighetsgräns;

rondell;

tull;

korsning med en stoppskylt eller väjningspliktsskylt.

Funktionen kan inte upptäcka följande:

- backar (uppförs- eller nedförsbackar);

- korsningar utan en stoppskylt eller väjningspliktsskylt;

- trafikstockningar.

electronic stability control (ESC)

hill descent control (HDC)