”AUTOHOLD”-FUNKTION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bilen står stilla (t.ex. vid rött ljus, i en korsning, vid en trafikstockning osv.): funktionen säkerställer bromsverkan även om föraren släpper bromspedalen.

Bromsen frigörs när föraren accelererar tillräckligt med en växel ilagd.

Aktivering

Tryck på strömställaren 1.

Varningslampa i brytaren 1 tänds för att bekräfta att funktionen är aktiverad.

Avstängning

Tryck på 1-reglaget. Om din bil upprätthålls av bromskraften trycker du även på bromspedalen.

Varningslampan i brytaren 1 släcks för att bekräfta att funktionen avbrutits.

Om bromsningen bibehålls dras den automatiska parkeringsbromsen åt automatiskt när:

- föraren öppnar dörren;

eller

- föraren lossar sitt säkerhetsbälte;

eller

- bilen står stilla i mer än 3 sekunder.

Vid varje start återupptas funktionen i det läge som användes innan motorn stängdes av.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Kontrollampan i strömställaren 2 och varningslampan } på instrumentpanelen tänds för att visa att parkeringsbromsen är ilagd och släcks när dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Villkor för att bibehålla bromskraften

Följande ska vara uppfyllda:

- förardörren är stängd;

och

- bältet på föraren är fastspänt;

och

- den automatiska parkeringsbromsen är inaktiverad;

och

- bilen står inte i en mycket kraftig lutning.

Den bibehållna bromskraften bekräftas genom att kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

Villkor för att avbryta bromskraften

Följande ska vara uppfyllda:

- föraren accelererar tillräckligt med en växel ilagd;

eller

- föraren inaktiverar funktionen.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

elektrisk parkeringsbroms och autohold