E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM: introduktion

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

E-Tech full hybrid-bilsystemet använder sig av en elmotor för att öka förbränningsmotorns prestanda (accelerationer, start osv.).

Bilen har mer vridmoment tillgängligt för acceleration och en lägre bränsleförbrukning.

Bilen kan även köras med enbart eldrift utan stöd av förbränningsmotorn. Bilen använder energi som finns lagrad i ”400 V”-fordonsbatteriet.

Batterier

E-Tech full hybrid-bilen är utrustad med två typer av batteri:

- ett fordonsbatteri ”400 volt”;

- ett sekundärt ”12 V-batteri”.

Fordonsbatteri ”400 volt”.

Detta batteri, som är placerat under golvet bak i bilen, lagrar den energi som behövs för att elmotorn ska fungera korrekt.

Som med alla batterier laddas det ur när det används. Fordonsbatteriet laddas:

- under bilens retardationsfaser;

- när förbränningsmotorn startar automatiskt för att fungera som en generator.

Din bils räckvidd i eldriftläge beror på fordonsbatteriets laddningsnivå samt på hur du kör och vilka energiförbrukande komponenter som används (luftkonditionering, värmesystem m.m.).

Om fordonsbatteriet skulle laddas ur helt drivs bilen enbart av förbränningsmotorn tills fordonsbatteriet är tillräckligt laddat igen.

12-voltsbatteri

12 V-batteriet är placerat i bagageutrymmet. Det tillför den energi som behövs för att öppna/stänga bilen och för att använda utrustningen.

Obs: ”12 Volt”-batteriet bidrar inte till att starta förbränningsmotorn. Detta tillhandahålls av E-Tech full hybrid-systemet.

Bilens E-Tech full hybrid-system använder en spänning på cirka ”400 V” DC (likström).

Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av. Respektera varningsmeddelandena på etiketterna som sitter i bilen.

Alla slags arbeten eller modifieringar på ”400 V”-elsystemet (komponenter, kablar, kontakter eller fordonsbatteri) är absolut förbjudna på grund av riskerna för din säkerhet. Kontakta en märkesrespresentant.

Risk för allvarliga brännskador eller elchocker som kan leda till döden.

Symbolen A visar de elektriska delarna på din bil som kan skapa risker för din säkerhet.

”400 V”-elkretsen

”400 V”-kretsen identifieras genom de orangea kablarna 6 och delarna identifieras med symbolen .

Buller

E-Tech full hybrid-bilar går mycket tyst i eldriftläge. Du och övriga trafikanter kanske inte är vana vid detta ännu. Det är svårt att höra bilen även när den är i rörelse.

Eftersom elmotorn är tyst kan du höra ljud som kan verka ovanliga (aerodynamiska ljud, däck osv.) såväl som ljud på grund av E-Tech full hybrid-systemets funktion (t.ex. kylning av drivbatteriet).

Din E-Tech full hybrid-bil är väldigt tyst. Kontrollera alltid att växelväljaren är i P, ansätt parkeringsbromsen och stäng av tändningen när du lämnar bilen.

RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

Ljudsignal för fotgängare

Ljudsignalen gör att andra trafikanter, i synnerhet fotgängare och cyklister, förvarnas om din närvaro. I eldriftläge aktiveras systemet automatiskt. Ljudet hörs när bilens hastighet är mellan 1 och 30 km/h.

För ytterligare information om ljudsignalen för fotgängare, se multimediainstruktionerna.

Vid fel på ljudsignalen för fotgängare visas på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Fel utvändigt varningsljud”.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Åtgärd

E-Tech full hybrid-systemet väljer förbränningsmotorn och/eller elmotorn enligt körstil (jämn, sportig osv.), trafikförhållanden och valt körläge (se information om MULTI-SENSE MULTI-SENSE).

Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Energiflöde

Beroende på valt körläge visas de olika energiflödena på instrumentpanelen.

Det är energiflöden mellan:

- B: förbränningsmotorn,

- C: hjulen,

- D: den elektriska enheten (med drivbatteri och elmotor).

Färgen på flödena varierar:

- blå: elektrisk energi;

- vit: energi från förbränningsmotorn.

Flöde E ”Förbränningsdrift”

Förbränningsmotorn används för att flytta bilen.

Flöde F ”Energiproduktion”

Förbränningsmotorn laddar upp fordonsbatteriet.

Flöde G ”Eldrift”

Den elektriska enheten används för att flytta bilen. Flödet G går från drivbatteriet till hjulen (dragkraft), men också från hjulen till drivbatteriet (regenerativ bromsning).

Obs! En kombination av olika flöden är möjlig (t.ex. att kombinera E-flödet med G-flödet betyder att både förbränningsmotorn och elmotorn driver bilen).

Färgen på hjulen C varierar beroende på motorn som används för att flytta fordonet:

- blå: elmotor,

- vit: förbränningsmotor,

- blå och vi: elmotor och förbränningsmotor.

Varningslampa för nivå av regenerativ bromsning H

När du lyfter foten från gaspedalen eller trycker på bromspedalen omvandlar elmotorn och/eller det regenererande bromssystemet energin som produceras genom retardation av bilen till elektrisk energi. För mer information E-TECH FULL HYBRID- FORDONSSYSTEM: regenererande bromssystem.

Detta används för att bromsa bilen och ladda fordonsbatteriet.

Full eldrift

Varningslampan 7 visas på instrumentpanelen för att informera dig om att E-Tech full hybrid-systemet endast använder den elektriska enheten för att driva bilen.

Note: när fordonsbatteriets nivå är låg växlar fordonet automatiskt till hybridläge och förbränningsmotorn startar: varningslampan 7 försvinner från instrumentpanelen för att bekräfta.

Motorbromsen ersätter inte på något vis bromspedalen.

optimerad räckvidd och bränsleekonomi

information och energiförbrukning